Gestionarea eficientă a fondurilor structurale

15 Martie 2013, 14h00-16h00

Sala C.A. Rosetti, Palatul Parlamentului

Co-organizatori:
logo Europuls

logo F-Structural consulting group - SITE


La şase ani după integrarea în Uniunea Europeană, România a cheltuit foarte puţin din alocarea financiară disponibilă pe politica de coeziune. Datele oficiale la 31 ianuarie 2013 indică o absorbţie de doar 11,47% echivalentul a 2.2 miliarde euro, dintr-un total de 19.6 miliarde alocate pentru perioada 2007-2013. Un procentaj extrem de scăzut comparativ cu Bulgaria (26.6%), Polonia (aprox. 50%) sau Lituania (53.8%), conform unor date despre gradul absorbţiei în diferite state membre colectate în noiembrie/decembrie anul trecut. Mai mult, în 2012 în urma disfuncţionalităţilor de sistem identificate în mecanismul de gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune, cinci programe operaţionale ale României au fost pre-suspendate sau au avut plăţile întrerupte temporar (POSCCE, POR, POS Mediu, POS Transport şi POSDRU) afectându-se astfel plăţile de la Comisie către România cu efect nefast asupra beneficiarilor. Scenele de protest ale celor care nu îşi pot duce la bun sfȃrşit implementarea proiectelor finanţate cu fonduri europene au atras atenţia asupra problemelor grave cu care se confruntă deseori beneficiarii.

 • Ce au făcut şi ce intenționează să facă autoritățile române şi europene pentru a încerca să elimine problemele legate de absorbția reală (calitativă şi cantitativă)?
 • Care sunt cele mai importante acțiuni de urmat de către oficialităţi pentru a evita un scenariu similar în perioada financiară 2014-2020?
 • Cum pot contribui diferiții actori relevanți la acest proces şi ce fel de dialog este necesar între aceste părți?
 • Ce lucruri bune putem învăţa de la cei care gestionează programele operaţionale cu cea mai ridicată absorbţie din România?
 • Care este impactul real al proiectelor implementate?
 • Există proiecte de succes şi cum arată succesul în cazul finanțărilor europene?

Atelierul aduce împreună experienţe diferite şi complementare necesare desfăşurării unui dialog profesionist pentru că aşează la aceeaşi masă de discuţii autorităţi de management, beneficiari, reprezentanţi ai decidenţilor, societate civilă, mediul academic şi mediul privat. Pe parcursul a două ore vor fi analizate cele mai frecvente probleme procedurale/instituţionale cu care s-au confruntat beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri structurale în perioada financiară curentă, vor fi discutate câteva dintre cele mai importante recomandări avansate deja în spaţiul public pentru îmbunătăţirea procesului şi vor fi propuse altele concrete având ca viziune o absorbţie mult îmbunătăţită pentru perioada 2014-2020.

 Dezbaterea va fi moderată de Dragoş Jaliu – Structural Consulting Group

Invitaţi:

 • Gabriel Friptu – Director General, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)
 • Carmen Dobrotă – Director, Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PODCA)
 • Ramona Ivan - Director Proiect, CEC BANK
 • Marian Dobrilă – Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE)
 • Ciprian Ciucu – Centrul Român de Politici Europene (CRPE)
 • Oana Preda – Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale
 • Elena Calistru – Funky Citizens

 Pentru a participa la acest atelier vă rugăm să accesaţi rubrica Înscriere.